Burnout klachten Castricum, Limmen en omgeving

Kamp je met burnout klachten en woon je in Castricum of Limmen, Akersloot of Uitgeest? Of heb je te maken met stress of burnout symptomen? Dan heb je wat je noemt een ‘geluk bij een ongeluk’! Want in je directe omgeving, in Bakkum, is Transitium ZeeVELD gevestigd. Thuis van de Liber methode: een drie stappen ‘doe-het-zelf’ aanpak van burnout klachten in de breedste zin van het woord. 

Snel resultaa
Liber is een overrompelend effectieve methode. De eerste de beste keer dat je de Liber oefeningen doet, zul je direct al resultaat merken. Je rustiger voelen bijvoorbeeld, of beter slapen.  

Een methode, verschillende ingangen 
Je kunt je op verschillende manieren in Liber bekwamen. Zo kun je ervoor kiezen de methode aan te leren tijdens een korter of langer, meer of minder intensief, verblijf in ZeeVELD. Maar omdat je niet alleen kampt met burnout klachten maar in de buurt woont, ligt het eerder voor de hand contact op te nemen voor een aantal op de Liber methode gebaseerde coachingsgesprekken

Coachingsgesprekken  
Het karakter van deze gesprekken is in hoge mate instructief. Liber is namelijk een ‘doe-het-zelf methode’ die bestaat uit oefeningen die je zelf, thuis, kunt doen.  

De Liber insteek 
Natuurlijk, een empathisch oor voor waar we mee zitten, is altijd fijn. En soms ook aan de orde. Maar wat Liber je doet ontdekken: de allerbeste toehoorder van je eigen verhaal… ben je zelf. Geen ander is in staat jou beter te begrijpen. Zomin als een ander je kan doen ontdekken wat daarom voor jou aan de orde is; die volgende stap, die nieuwe weg, dat andere begin.   

Het inzicht dat Liber je brengt: zoals we onszelf tot last kunnen zijn, kunnen we in onszelf ook de mogelijkheid aanboren onszelf tot opluchting te worden. Al wat ervoor nodig is: daadkracht. Toewijding.   

Liber onder de knie krijgen is als een bal leren hooghouden. Oefening baart kunst.  

Instructieve coaching 
Dit gegeven tekent het karakter van de coachingsgesprekken. Natuurlijk komen daarin de feiten van je situatie aan de orde. Maar dan vooral in relatie tot je oefenen. Bovenal krijg je van je gesprekspartner, Liber ontwikkelaar Thomas van Kleef, de ruimte te delen hoe het oefenen je vergaat en om daarmee samenhangende vragen ter sprake te brengen. Op zijn beurt kan Thomas je dan het nodige toelichten of nader uitleggen. 

Stel je een autorijles voor. Jij rijdt, maar de instructeur vertelt je hoe. Zo verlopen ook de Liber coachingsgesprekken.   

Door deze gerichte insteek hoeft een Liber coachingsgesprek niet lang te duren. Een uur is een uitzondering. En doordat je ook nog eens dichtbij woont, in bijvoorbeeld Castricum, Akersloot, Limmen of Uitgeest, ligt daarmee de weg naar meerdere gesprekken per week helemaal open. 

Afhankelijk van de toewijding waarmee je de oefeningen doet, kan Liber op deze manier relatief snel vruchten gaan afwerpen. Al na een week of twee zul je de wereld anders kunnen gaan beleven.  

Ons geluk ligt in de eigen achtertuin 
Heb je te maken met burnout klachten in Castricum of Limmen, Akersloot of Uitgeest? Natuurlijk kun je je heil zoeken ver weg van waar je woont.  Maar denk dan eens aan wat Paulo Coelho vertelt in De Alchemist. Hoe we ons geluk vaak veel te ver van huis zoeken. Om het uiteindelijk te ontdekken in de eigen achtertuin. Vandaar deze pagina: om je met het Liber aanbod van Transitium ZeeVELD bekend te maken. Want zou het niet jammer zijn als je wordt geconfronteerd met burnout klachten en dan onbekend zou zijn met een methode die je in je eigen achtertuin kunt aanleren?  

Burnout Klachten Castricum of Limmen? Transitium ZeeVELD: thuis van de Liber methode
Zicht op Transitium ZeeVELD, schitterend gelegen in het Noordhollands Duinreservaat
Top