Jan XVII ~ doe jezelf

Mens te zijn, ‘jezelf te doen’, hoe gaat dat? Deelnemers in de monastieke beproefplaats JanXVII oefenen zich erin een en al oor te worden voor, en uitdrukking van, het antwoord op die vraag. Al doende bouwen zij in ZeeVELD aan het klooster van de toekomst.

Verstillen met Jan XVII

Van beroep mens
Jan XVII is een monastieke beproefplaats. Een klooster, maar dan anders. Al doende onderzoeken we actuele woorden en wegen om ons zelf ’te leren doen’: uitdrukking te leren geven aan, te leren samenvallen met, onze bedoeling en potentie.

Mens zijn hoe doe je dat?
Ons grote voorbeeld: Jezus van Nazareth, de eerste de beste personificatie van het Christus bewustzijn: de beleving, het besef en de fysieke uitdrukking van het gegeven dat alles en iedereen, zichtbaar en onzichtbaar, van moment tot moment uit en tot dezelfde liefde geschapen wordt en aldus deel uitmaakt van een en dezelfde ‘familie Liefde’.

Onthechting
De sleutel tot dit bewustzijn: afstand te leren doen van onze gewaande wil en de wil van het leven voor ons, te leren horen en uit te drukken. Leidraad en leerschool: de contemplatieve monastieke traditie met als ruggengraat de geloftes van obedientia, stabilitas en conversio morum. De Liber methodiek, de oefening ‘relationeel te verstillen’, is ons gezamenlijk referentiepunt.

Lees hier verder:

jan17.nl >

Top