Loslaten na verlies? Liber

Coaching, verblijf en jaartraining

Loslaten en geluk staan tot elkaar als 1:1. En geen beter moment om ermee te beginnen dan als het leven je ertoe dwingt. Bijvoorbeeld doordat het je een dierbare heeft ontnomen. Of beroofde van iets anders waaraan je gehecht was geraakt: werk, aanzien, geld, goed, gezondheid, je vertrouwde leefomgeving, een verwachting, een hoop, een droom. Zo was het er, zo rest alleen de herinnering…

Loslaten als noodzaak anders vast te houden…
De gebruikelijke manier om loslaten te beoefenen: je aandacht te leren verplaatsten naar een alternatief object van affectie. Dat wat je verlangt of wilt, anders te ‘laden’; van nieuwe inhoud en oriëntatie te voorzien. Waar het leven ons de mogelijkheid het ene ‘te willen’ ontneemt, richten we ons dan maar, het is kennelijk niet anders, op het andere.

…of als uitnodiging tot groei
Strikt genomen is dit echter vooral anders vasthouden. Wat een gemiste kans is. Want een vreemd trekje van ons leven wil dat wat ons uit het lood slaat, vaak het beste met ons voorheeft. Juist als we tot loslaten gedwongen worden, kan in ons het besef ontwaken dat we loslaten, meestal gezien als noodzakelijk kwaad, ook kunnen leren beoefenen als een vruchtbaar goed.

Verlies als springplank naar winst
Wie dit een intrigerende gedachte vindt, kan hier kennismaken met Liber. De coachings- en trainingsmethodiek die niet wat je wilt loslaten – of vasthouden – tot uitgangspunt neemt, maar dat je dat wilt en hoe je dat wilt. Door, naar aanleiding van een concrete loslaat-noodzaak, te gaan beseffen hoe je je in algemene zin met loslaten verhoudt, vergroot je op een geweldige manier je vermogen om te gaan met welke loslaatgebeurtenis ook. Dat ooit zo lastige loslaten, kun je hierdoor gaan ervaren als een ander woord voor leven.

De vele smaken van Liber
Van een vrijblijvende driedaagse tot coachingsgesprekken, van Intensive tot Jaartraining – op tal van manieren kan Liber je leren munt te slaan uit je loslaatproces. Lees er hier meer over.

Top